Hledat

Hledat

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídáza použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

COMENIUS Logo

.

Vhodné taktilní knihy pro děti

V rámci mezinárodního projektu Eveil (www.comenius-eveil.eu) podporovaného Evropským programem Koménius, byly shromážděny požadavky pro tvorbu taktilních obrázků a knih pro nevidomé děti a děti se zrakovým postižením. Tyto kritéria nejsou nová, avšak naše snaha spočívala ve vhodné formulaci, aby byla pochopitelná i pro laiky. Základní principy pro předložení jsou pravidla pro tvorbu taktilních knih pro rannou podporu, která byla vyvinuta a ozkoušena v rámci předškolního učebního plánu Sonderpädagogische Beratungsstelle (podpora vzdělávání se speciálními potřebami) der Schloss-Schule Ilvesheim od Michaela Pfeifer, Adalbert Wagner a Inge Ziehmann. Project Eveil podporoval pomocí kurzů pro rodiče tvorbu taktilní knihy pro předškoláky “Ich und meine Familie” („Moje rodina a já”) od Ilvesheim Helpdesk za spolupráce s matkou nevidomého předškoláka Susanne Sariyannis, kde byla aplikovaná zmíněná kritéria při práci rodičů s jejich dětmi. A navíc byla vyhodnocena kritéria pro tvorbu taktilních obrázků příslušné odborné literatury (Lang 2008, Hanke 2006).

 

 

 

Zaměření se na děti

Následující kritéria nelze rovnoměrně aplikovat na všechny nevidomé a zrakově postižené děti. Při navrhování obrázků a knih by měl mít člověk vždy na paměti konkrétní cílovou skupinu. Starším dětem a dětem pokročilým po hmatové stránce může být smysluplný i rozvoj abstraktních konceptů a termínů např. za účelem seznámení je s vizuálním obrázkovým jazykem vidících lidí.

 

 

Obrázky

 

Použijte jednoduché postavy – nesnažte se zrekonstruovat skutečný originál!

 

obrázek musí být zredukován na základní prvky už jen proto, že hmat vyžaduje více času.

 

-         postavy musí být přizpůsobeny věku dítěte, jeho taktilním schopnostem a množství zkušeností

 

-         komplikované prvky mohou být zařazeny do několika taktilních obrázků

 

-         symboly a formy představování by měly být jednotné

 

 

Druhy materiálu

 

-        použijte co nejvíce materiálů, čím jsou nevidomé děti mladší, tím méně jsou vhodné reliéfy

 

-         použité materiály by se měli podobat původním předmětům. např. jsou vhodné výrobky z dekoračních obchodů (listy, umělé květiny) nebo vlastnoručně vyrobené miniatury z modelovací hmoty.

 

-        samotné předměty mohou být rovněž použité např. kameny, kousky dřeva, kůže, mušle či ulity

 

 

Patrné rozdíly

prvky taktilního obrázku by měly být snadno rozpoznatelné např. zřetelné okraje, rozdíly ve výšce nebo typ povrchu.

 

Tvoření tvarů je vhodnější než kreslení linek.

 

Tvar zobrazeného předmětu by měl být reprezentován co nejblíže k pravdě. Kruhově vytlačený povrch je snadněji rozpoznatelný jako míč než pouhá taktilní kružnice.

 

Mějte na paměti taktilní pravidla

 

-         linie nebo body ve vzdálenosti menší než 2 mm již nemohou být nahmatány, proto by vzdálenost měla být větší

 

-        linkované obrysy nejsou dobře hmatatelné, linie, které se sbíhají nebo křižují mohou snadno působit dojmem uzavřeného obrazce, rovněž je vhodné se vyvarovat přechodů a přerušování linií

 

-         různé taktilní zobrazení mezer pomocí teček nebo šrafování, které jsou zrakem snadno rozpoznatelné se pro hmatové vnímání nehodí

 

 

Žádná perspektiva

 

-              předměty by měly být vždy zobrazovány v přímém úhlu např. zobrazte pouze pření část domu a ne boční perspektivu. Zvířata by měla být zobrazována zboku nebo zepředu nikoli zkresleně.

 

       -         předměty ve větší vzdálenosti nemohou být zobrazovány menší

 

-              prvky by měly být zobrazovány jeden vedle druhého ne jeden za druhým či překrývající se

 

 

Použití výrazným barev

 

Jelikož většina lidí se zrakovým postižením disponuje zbytkem některé z vizuálních funkcí, měly by být taktilní obrázky pro nevidomé ve výrazných kontrastních barvách za účelem cvičení zraku dětí

 

 

Ne příliš velké

 

-          by neměl být větší než prostor, který má být zkoumán hmatem by neměl být větší než je dítě schopné obsáhnout pohybem paže.

 

-         u předškolních dětí se osvědčil obrázek o rozměrech 15 x 21 cm

 

 

Knihy

 

knihy jsou důležitými kulturními přednostmi naší společnosti. Nevidomé děti a děti se zrakovým postižením by měly vědět, co je to kniha, jak vypadá a jak se s ní zachází.

 

V podstatě lze ilustrovat příběhy i nevidomým dětem pomocí jiných materiálů.

např.:

-        důležité taktilní předměty v příběhu mohou být seřazeny na strunu nebo provázek dle pořadí v jakém se v příběhu objevují.

 

-         předměty mohou být rovněž umístěny v malých „taktilních“ sáčcích nebo krabicích, odkud se dají vytáhnout a ohmatat během vyprávění příběhu.

 

-         je rovněž možné udělat leporelo, v němž taktilní stránky nejsou složeny za sebou, ale vedle sebe

Nicméně nevidomé a zrakově postižené děti se za pomocí knih učí:

 

-         Že existuje vpředu a vzadu, nahoře a dole

 

-         Že texty se čtou zleva doprava, shora dolů

 

-         Že se stránky otáčí a že jsou vždy dvě stránky vedle sebe

 

-         Že existuje titulní strana, čísla stránek, kapitol a titulky

 

-         A mnohem více - což znamená vytvořit koncepci knihy

 

Knihy by měly být vždy vypracovány souhrnně. Měly by být použitelné se stejně zábavně jak pro vidící tak i pro zrakově postižené a nevidomé děti. Hmatové obrázky by měla být zajímavá z hlediska barvy. Texty musí být napsány v Braillově písmu a černotisku.

 

 Písmo

Písmo je důležité i pro děti, které ještě neumějí číst. Zejména nevidomé děti se nesetkávají s písmem tak často, jako ostatní děti v jejich každodenním životě. Písmo v dětských knihách dětem pomáhá rozvíjet koncept písma a rozpoznávat písmena a slova.

 

- Text může být vždy uspořádán na jedné straně a hmatové obrázky na druhé straně knihy.

- U nevidomých dětí má smysl mít Braille a černotisk vždy paralelně. Tímto způsobem díky zbylým zrakovým funkcím může dítě vnímat černotisk a vidící děti nebo sourozenci mohou číst text zároveň s nimi.

 

- Optimální verze písma pro děti předškolního věku obsahuje:

- text zarovnaný doleva

- velká a malá písmena

- žádné dělení slov (dělení na slabiky)

- žádnou přímou řeč

- dvojité řádkování

- žádné dvojité mezery mezi písmeny

 

- písmo může být integrován do obrázků. Předměty mohou být označeny, mohou zde být dopravní značky, jmenovky a štítky s pokyny.

 

- obrázky mohou také obsahovat odpovídající písmena nebo slova, která vám dávají mnoho možností a úkolů pro děti, např. hledat chybějící písmena ve svých jménech a vložit je správně.

 

- štítky jsou optimálním způsobem individuálně přizpůsobeny dítěti. Motivací rovněž je, je-li hlavní postava příběhu stejného jména jako dítě.

 

- avšak štítky by neměly rušit při ohmatávání obrázku. Směrové šipky a značící šipky komplikují vnímání. Tam, kde je to vhodné, mohou být použity zkratky nebo legenda.

 

 

Porozumění za pomocí hraní

 

-               mělo by být použito co nejvíce pohyblivých prvků, aby dítě mohlo přehrávat a vytvářet příběh podle svých představ. Tak např. zvíře by mohlo být skryto v jeskyni a šlo by vytáhnout ven. Odpovídající objekty mohly být dítětem přiřazovány. Se suchým zipem může být mnoho prvků uspořádáno pružně a pohyblivě.

 

 

- Kniha může obsahovat i objekty, které mohou být zcela vyjmuty z knihy a používány, aby je dítě mohlo zkoumat, nebo si s nimi hrát, např. auta, plyšové hračky, atd.

 

- Design stránek by měl být variabilní, aby byla kniha stále zajímavou pokaždé, co ji dítě vezme do ruky a začne ji opět číst.  Následují úlohy ("Kolik banánů chce maminka koupit?") číslo se může měnit.

 

Tak kniha může obsahovat mnoho úkolů, které podporují (rozvíjejí) u dítěte

 

* jemnou motoriku

 

* chápání pojmů

 

* přípravu na čtení

 

- Kromě lákavého designu, taktilní kniha může obsahovat i prvky, které lze slyšet, cítit a ochutnat.

 

 

Uspořádání knihy

 

- Na jedné straně kniha by měla být rozpoznatelná jako kniha tj. s předním krytem a spirálovým hřbetem, jakož i se stránkami, které lze otáčet. Na druhé straně je lépe, pokud je umožněno, stránky vyjmout, aby mohly být lépe zkoumány a lépe se s nimi pracoval. Tímto způsobem můžete také měnit rozsah knihy a její stupeň obtížnosti. Je-li dítě již unavení nebo mu chybí koncentrace, stačí rozdělit knihu na polovinu.

 

- čísla stránek knihy mohou být nahrazena odpovídajícím počtem reliéfních bodů vlevo dole.

 

- použití složek se ukázalo být rovněž praktickým.

 

- tímto způsobem se dítě může již cvičit schopnost dávat něco dovnitř a vytahovat ven, který bude později potřebovat ve škole.

 

- stránky by měly být pevné, aby byly odolné dotekům.

 

- stránky, obrázky a texty by měl být stabilní, robustní a pokud možno vypratelné.

 

- podle zkušeností nejvhodnější z těchto materiálů jsou:

 

* Imitace chlupů jako základní materiál pro stránky

 

* Samolepící folie jako stránky povrchu pro Braillovo písmo

 

* předložka před dveře (stočená vlákna) jako suchý zip pro přichycení písmen, slov a předmětů

 

 

Zdroje:

 

Markus Lang (2008): Inhaltsbereiche und konkrete Ausgestaltung einer spezifischen Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. In: Lang, M. / Hofer, U. / Beyer, F.: Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Kohlhammer, Stuttgart, 151-197

 

Peter Hanke (2006): Gestaltungsmöglichkeiten für taktile Bilderbücher - Vorgestellt an einem taktilen Bilderbuch für blinde und sehbehinderte Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren - Darlegung des Konzepts unter wahrnehmungsphysiologischen, pädagogischen, technischen und entwicklungspsychologischen Aspekten, Marburg

 

Inge Ziehmann, Adalbert Wagner (2012): Ilvesheimer Standards für die Buchherstellung zum Erwerb der Brailleschrift. Unveröffentlichtes Manuskript der Beratungsstelle der Schloss-Schule Ilvesheim

 

 .