Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejtopublikácii (dokumente).

 

COMENIUS Logo

.

10 tips to prepare your child to learn to read braille

Find here tips for parents of blind children by Charlotte Cushman from the Perkins School for the Blind: Ten tips to prepare your child to learn to read braille

10 tips to prepare your child to learn to read braille

Faustus: Kniha s hmatovými obrázkami pre nevidiace deti

Knihu o Faustovi si môžete ľahko vyrobiť sami a nebude vás to stáť veľa.Kniha sa skladá z mnohých prvkov a motorických cvičení, ktoré prispievajú k rozvoju pojmov u dieťaťa.

Faustus: Kniha s hmatovými obrázkami pre nevidiace deti

Podpora rodičov v rozvoji čítania u zrakovo postihnutých detí

Rozhovory so 42 rodičmi z piatich krajín sa ukázali veľmi kreatívne a priniesli hlboké znalosti v oblasti podpory svojich detí v objavovaní ich životného prostredia, v chápaní obrazov a textov, a v rámci prípravy na čítanie.

Na druhej strane rodičov zaujíma potreba ďalšej podpory v oblasti:

-          konceptualizácie

-          podpory vlastnej činnosti skúmať prostredie

-          hodnotenia vizuálnych funkcií

-          budovania a práce s modelmi a taktilnými obrázkami

-          učenia sa využívať Braillove písmo

Podpora rodičov v rozvoji čítania u zrakovo postihnutých detí

Braille

Braille

Good tactile books for children

Here you find a summary of critera, which are important to create well usable images and books for blind and partially sighted children.

Good tactile books for children

Objavovanie sveta s knihami

Objavovanie sveta s knihami

Navrhovanie hmatových kníh pre nevidiace a slabozraké deti a metódy podpory čítania týchto kníh.

Susanne Gudrun Sariyannis, matka dvoch nevidiacich detí, využila svoje skúsenosti z podpory svojich vlastných detí, aby vypracovala koncepciu pre navrhovanie hmatových kníh pre zrakovo postihnuté deti predškolského veku. Neustále vyvíja nové, kreatívne nápady a vyrába nové generácie kníh. Knihy pozostávajú zo štruktúrovaných hmatových obrázkov s mnohými pohyblivými časťami, ktoré môžu byť rozmanité a obsahujú texty v Braillovom písme. Čítané príbehy sú zároveň užitočné pre podporu pojmov.

Navrhovanie hmatových kníh pre nevidiace a slabozraké deti a metódy podpory čítania týchto kníh.

Parents and children discover the three little picks

See here a Video on YouTube

about how you can experience a childrens book with your blind or partially sighted child.

 

Thank you to the Belz Edition for the permission to use the book "Zilli, Billi und Willi" by Elizabeth Shaw for this project.

 

Read here as example how you can use this book with your blind or partially sighted child:


Reports of the parents workshops

There were held workshops for parents and children

 

 

 

 


The Pfeifi-books

The teacher for early intervention Annette Strack of the pedagogical early intervention center of Evangelischer Regionalverband Frankfurt developed the Pfeifi-books. They are adressed mainly to blind pre-school children, but also to sighted. They improve activities, tactile strategies and concept development and first of all they make a lot of fun to the children.

The Pfeifi-books

Mangold Braille Program: Tactile Perception and Braille Letter Recognition

The Mangold Braille Program for tactile recognition consists of two training levels. The first level intends to train the tactile perception and the recognition of symbols, surfaces and geometric shapes to a child. The second level of the program is focusing on teaching children in the use of the Braille alphabet.

Mangold Braille Program: Tactile Perception and Braille Letter Recognition

.