Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejtopublikácii (dokumente).

 

COMENIUS Logo

.

Odporúčania pre rodičov slabozrakých detí.

Vaše zrakovo postihnuté dieťa môže vidieť. Nikdy k nemu nepristupujte tak, ako keby bolo nevidiace. Namiesto toho podporujte  vaše dieťa  veľkým množstvom pozitívnej motivácie, aby sa mohol plne rozvinúť  jeho zrakový potenciál.

 

Vaše dieťa nemusí byť schopné pozerať sa do očí alebo rozpoznať  výrazy tváre. Vždy sa preto postavte tak blízko neho, ako je to možné. Veľa hovorte, jasne a zreteľne, pričom sa často dieťaťa dotýkajte.

 

Uistite sa, má dieťa k dispozícii dostatočné zdroje svetla. Užitočné sú studené svetelné zdroje. Na detskom ihrisku, v detskom kútiku by tiež malo byť primerané osvetlenie.  Samozrejme  aj tam, kde dieťa pracuje alebo sa hrá je potrebné zabezpečiť ďalšie pracovné svetlo. Schodisko tiež musí byť dobre osvetlené. Vypínače na svetlo môžu byť farebne označené.

 

Vášmu dieťaťu môžete uľahčiť videnie pomocou kontrastov. Napr. dať tmavé prestieranie pod neporiadok.

 

Ak je vaše dieťa príliš citlivé na svetlo, uistite sa, aby nepozeralo priamo do žiaroviek ktoré máte doma. Veľmi vhodné sú stropné svietidlá. Vytvorte pre vaše dieťa tmavý kútik, kde si môže odpočinúť, napr. kabínku. Nechajte ho, aby vonku nosilo šiltovku, prípadne sa opýtajte očného lekára na ochranné slnečné okuliare počas slnečných dní alebo na zimu keď je vonku sneh.

 

Pozrite sa spolu s dieťaťom na bežné obrázkové knižky.  Použite veľké, jasné obrázky a odvážne farby. Nechajte svoje dieťa pristúpiť ku knihe tak blízko, ako ono samo chce. Rozprávajte sa o tom, čo môže vidieť, nechajte ho porozprávať o obrázkoch.

 

Pokúste sa vštepiť vášmu dieťaťu lásku k maľovaniu. Niektoré zrakovo postihnuté deti milujú vodové farby, prstové farby alebo hrubé fixky. Avšak, väčšina zrakovo postihnutých detí maľuje svojim vlastným spôsobom, čo je normálne. Nechajte svoje dieťa povedať o tom, čo namaľovalo, vždy ho pochváľte za obrázky ktoré namaľovalo.

 

Vaše dieťa by sa malo veľa pohybovať. Plávajte s ním, nechajte ho chodiť naboso, šplhať sa na preliezačky, šantite s dieťaťom vonku. Nechajte ho jazdiť na trojkolke. Nikdy ho nestrašte, naopak povzbudzujte ho.

 

Slabozraké deti musia byť  vyškolené v tom, ako používať svoje ruky. Preto by ste mali svojmu dieťaťu poskytnúť  hračky, s ktorými môže manipulovať, pracovať: veci dennej potreby ako hrnce, taniere, šálky, mäkké modelovacie hmoty, stolové hry, Lego kocky, katalógy, umožniť mu krčenie papriera...

 

Ukážte vášmu dieťaťu svet! Ono môže vidieť a pochopiť takmer všetko, hlavne musí mať možnosť dostať sa k veciam blízko, prípadne si ich priblížiť a mať na to dostatok času. Nechajte svoje dieťa sledovať  predmety pomocou oboch očí a rúk. Choďte von spolu a dajte mu do rúk listy, kamene, šišky a pod. a vysvetlite mu čo to je.

 

Dbajte na to, aby vaše dieťa sedelo pred televíziou tak blízko, ako ono chce. Krátke filmy o zvieratách alebo animované rozprávky sú u zrakovo postihnutých detí  nepochybne obľúbené. Je dobré, keď im tieto krátke filmy nahráte, vtedy ich dieťa môže pozerať niekoľkokrát, možno aj spomalene, čo umožní lepšie porozumenie.

•

Nechajte svoje dieťa urobiť veľa vecí nezávisle, samostatne. Snažte sa ho iba povzbudzovať, alebo mu minimálne pomáhajte. To je jediný spôsob, aby sa vaše dieťa stalo nezávislým a sebavedomým.

 

Nikdy sa svojho dieťaťa nepýtajte: "Vidíš to?" – Dieťa vám vždy povie "áno", pretože ono nevie, čo vidíte. Vždy sa ho opýtajte: "Čo vidíš? - Vysvetli mi to! "

 

Využívajte služby včasnej intervencie, spýtajte sa odborníkov na všetko čo vás zaujíma, pýtajte sa aj niekoľkokrát v prípade potreby. Sú tu pre vás!.