Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejtopublikácii (dokumente).

 

COMENIUS Logo

.

Odporúčania pre rodičov viacnásobne postihnutých detí v kombinácii so zrakovým postihnutím.

Odporúčania pre rodičov viacnásobne postihnutých detí v kombinácii so zrakovým postihnutím.

Napriek zlej lekárskej diagnóze buďte vždy presvedčení, že sa vaše dieťa môže učiť a vyvíjať.•

Dotýkajte sa vášho dieťaťa, masírujte ho/ju, hlaďte ho/ju po celom tele.

Noste vaše dieťa na rukách, pritúľte si ho, veľa sa s ním maznajte. Tak sa on/ona naučí, ako sa ľudia pohybujú, bude cítiť váš hlas, tep. Keď vás on/ona môže cítiť, cíti sa bezpečne a pohodlne.

Berte svoje dieťa čo najčastejšie so sebou, či už na jazdu autom alebo na prechádzky. Vtedy môže dieťa spoznávať niektoré zvuky, spozná pocit vetra, dažďa, chladu, tepla a vibrácie pri jazde, čo je pre jeho ďalší vývoj veľmi dôležité.

Veľa so svojím dieťaťom hovorte, hovorte aj keď si myslíte, že vám nerozumie. Keď môžete, spievajte mu. On/ona zažije veľa prostredníctvom zvuku, počúva váš hlas a necíti sa samo. •

Povedzte svojmu dieťaťu, čo sa bude diať okolo neho, čo sa chystáte urobiť, ako sa to dotkne jeho. On/ona nevidí, preto nevie čo sa okolo neho deje a vtedy môže ľahko pociťovať strach.

Nedávajte svoje dieťa stále do polohy na chrbát. Dieťa musí byť polohované, má byť kladené na jednu i druhú stranu, aj na brucho. Vhodné je podopierať jeho telo napr. pevným vankúšom, ktorý nie je príliš mäkký. •

Hojdajte svoje dieťa, v náručí alebo v uteráku, ktorý je držaný dvoma dospelými osobami.

Keď vaše dieťa leží v otvorenej  miestnosti, môže sa cítiť ohrozené. Umiestnite preto dieťa takým spôsobom, aby sa cítilo bezpečne, aby malo útechu, aby bolo obmedzené v dobrom slova zmysle, napr. ho uložte do rohu rozkladacej pohovky, do vane, do väčšej lepenkovej škatule, do nafukovacieho bazéna a pod. Tiež môžete okolo neho umiestniť vankúše alebo iné predmety.

Podávajte mu hluk vytvárajúce hračky, napr. rolnička (mačacia hračka), šuštiace fólie a zvončeky nad dieťaťom. Dajte svojmu dieťaťu dostatok času objavovať a hrať sa s nimi.

Dajte svojmu dieťaťu predmety, ktoré môže sať alebo žuť, napr. hryzátka, zubné kefky, detské prírodné materiály. Vaše dieťa cíti veci cez svoje ústa, sú jeho hlavným zmyslom, cez ktorý veci spoznáva ústne. Týmto spôsobom si tiež precvičuje žúvanie.

Nezapínajte stále rádio, televízor alebo CD vášmu dieťaťu. Ono nie vždy chápe, čo znamenajú tieto zvuky, ono naopak potrebuje počúvať dôležité zvuky v jeho životnom prostredí (napr. hluky v dome, tikot hodín, prechádzajúce autá, atď.) Zaznamenávajte čo vaše dieťa vníma zvukom. Hrajte sa s ním: „Počúvaj, čo to je? – Oh, to je...“ Povedzte vášmu dieťaťu, čo počuje. Vysvetlite mu všetky zvuky.

Prehrávajte vášmu dieťaťu hudbu, napr. detské piesne, klasickú hudbu aj aktuálne hity. Použite rovnaké skladby opakovane počas určitej doby, len tak ich bude môcť vaše dieťa rozoznať. •

Nie vždy ukladajte vaše dieťa na mäkký povrch. Umiestnite ho napríklad na pukajúcu fóliu, na piesok, na dosku alebo do trávy...

Väčšina nevidiacich detí má zvyšky zraku, môže trocha vidieť. Vyskúšajte s vašim dieťaťom nasledujúce veci: vystavte ho nejakú dobu slnečnému svetlu, dajte pred neho jasnú lampu, dajte mu na hranie baterku, pozorujte ako reaguje na blikajúce a svietiace hračky, na hračky ktoré nevydávajú zvuk. Hračky umiestňujte cca 10cm od jeho očí. Činnosti opakujte a pozorujte reakcie dieťaťa.

Neváhajte využívať služby včasnej intervencie, pýtajte sa odborníkov na všetko, čo vás zaujíma, keď je to nutné, pýtajte sa niekoľkokrát. Sú tu pre vás!

 .