Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejtopublikácii (dokumente).

 

COMENIUS Logo

.

Odporúčania pre rodičov nevidiacich detí.

Koncepcia rozvoja nevidiacich detí je správna vtedy, keď im rodičia umožnia v maximálnej možnej miere skúmať ich prirodzené prostredie prostredníctvom pohybu, sluchu, dotyku.

Ako môžem pomôcť  svojmu dieťaťu?

 

Odporúčania pre rodičov nevidiacich detí

 

Aj vaše dieťa sa môže naučiť veľa, takmer  všetko.

-          Dajte svojmu dieťaťu veľa fyzického kontaktu. Odneste ho / ju častejšie a na dlhšiu dobu, napr. do  detského kútika. Dbajte na to, aby dieťa vykonávalo čo najviac rôznych pohybov, ako je to možné: chôdza, beh, skákanie, plazenie, kývanie, tanec, atď . Normálne sa svojho dieťaťa dotýkajte, nebuďte pritom nadmerne opatrní. Nechajte dieťa, aby sa dotklo vašej tváre, ukážte a pomenujte mu/jej jednotlivé časti tela.

-          Veľa rozprávajte so svojím dieťaťom, aj keď ešte nerozumie všetkému, čo hovoríte. Spievajte so svojím dieťaťom, hrajte sa hry s prstami, recitujte riekanky. Tým, že dieťa napodobňuje, naučí sa reagovať na ostatných ľudí.

-          Je normálne, že vaše dieťa dáva predmety do úst a necháva ich tam dlhšiu dobu. Ono totiž vníma a cíti ústami. Umožnite mu to, dokonca ho v tomto podporujte.

-          Trávte veľa času vonku so svojim dieťaťom. Choďte na prechádzky alebo ho tlačte v kočíku. Dovoľte, aby si vaše dieťa vyskúšalo chodiť naboso, aby sa zoznámilo so zvukmi vonku, aby cítilo vietor, dážď, teplo, chlad a povrch podlahy.

-          Povedzte svojmu dieťaťu, čo sa bude diať ďalej. Ono nemôže vidieť čo sa deje a preto ľahko nadobudne strach. Zmieňte sa o všetkých objektoch, ktoré mu dávate do ruky.

-          Nevidiace deti sa pohybujú ináč ako vidiace. Preto je úplne normálne, že sa vaše dieťa nechce prechádzať. Dovoľte mu odbehnúť od vás, tlačiť kočík a pod. Urobte pre neho hojdačku. Skúste ho motivovať tým, že sa môže voľne pohybovať bez akejkoľvek obavy.

-          Ak vaše dieťa robí divné pohyby, napr. sa kýve do strán, to automaticky neznamená mentálne postihnutie, chápte to normálne. Snažte sa ho zabaviť ináč, dať mu príležitosť k pohybu, ako napr. skákanie na trampolíne alebo po matracoch.

-          Dajte svojmu dieťaťu hračky, ktoré sú zaujímavé alebo vydávajú zvuk. Nemusíte kupovať drahé hračky. Stačí mu dať nejaké veci z domácnosti do krabice, napr. metličku, drevené lyžice, kefu, hubu, hrnček, atď.  Tieto objekty sú zaujímavé pre vaše dieťa, a súčasne sa zoznámi s dôležitými predmetmi zo života.

-          Vaše dieťa by sa malo veľa pohybovať. Plávajte s ním, dajte mu dôvody na šantenie vonku, možnosť  jazdiť na trojkolke. Nikdy ho nestrašte, ale vždy ho povzbudzujte.

-          Obzvlášť nevidiace deti musia byť vyškolené a pripravené na to, ako používať ruky. Preto im dajte k dispozícii hračky s ktorými môže pracovať, napr. mäkké modelovacie hmoty, hlinu, hry na doštičke, Lego kocky, magnetické hry, vkladanie guľôčok do fliaš, plnenie a vyprázdnenie plechoviek, krabíc, atď.

-          Ukazujte vášmu dieťaťu svet! Dajte mu príležitosť dotknúť sa objektov  oboma rukami, možnosť cítiť ich atď. Choďte von spoločne, dajte mu do ruky listy, kamene, šišky, atď.  a vysvetlite mu, čo to je.

-          Nezapínajte stále rádio, televízor, CD pre deti. Vaše dieťa nerozumie týmto veciam, a musí počúvať dôležité zvuky okolo neho. (Napr. zvuky z kuchyne, tikot hodín, jazdiacime automobily) Opíšte svojmu dieťaťu zvuky: "Počúvaj, čo to je? Oh, to je ... " vysvetľujte svojmu dieťaťu čo všetko môžu sluchom počuť, aké zvuky ho obklopujú.

-          Väčšina nevidiacich detí miluje hudbu. Púšťajte im detské pesničky, klasickú hudbu, súčasné hity alebo ešte lepšie, vyrábajte sami hudbu. Kúpte vášmu dieťaťu bicie nástroje alebo si ich vyrobte z hrncov, panvíc a varechy.

-          Ak má vaše dieťa problémy so spánkom, tiež to môže byť  spôsobené slepotou. Necíťte sa preto vinní! Namiesto toho sa snažte udržať pravidelný denný režim a nedovoľte vášmu dieťaťu spať príliš veľa počas dňa.

-          Väčšina nevidiacich deti trocha vidí. Je dobré podporovať to všetkými možnými prostriedkami! Hrajte sa s dieťaťom pri dennom svetle tak často, ako je to možné, dajte mu baterky, fakle na hranie, pozrite sa na žiariace hračky, ktoré nevydávajú zvuky alebo hudbu. Keď ste vonku, ukážte mu veľmi jasné alebo prudké svetlo. Aj keď sa dostane dieťa veľmi blízko ku svetlu, nie je to škodlivé pre jeho oči!

-          Nechajte svoje dieťa, aby veľa vecí urobilo samo. Povzbudzujte ho alebo mu trocha pomôžte čo najmenej, aj keď mu niektoré činnosti budú trvať dlho. To je jediný spôsob aby sa vaše dieťa stalo nezávislým a sebavedomým človekom.

-          Využívajte služby včasnej intervencie, pýtajte sa odborníkov na všetko čo vás napadne ak je to potrebné aj niekoľkokrát. Sú tu predsa pre vás!

 .