Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejtopublikácii (dokumente).

 

COMENIUS Logo

.

Konceptualizácia – vytváranie pojov

Pojem koncept je trieda alebo skupina objektov s podobnými charakteristikami. Stavebné koncepty nám pomáhajú pochopiť svet a objavovať nové neznáme veci. Nevidiacich a slabozrakých deti sú napádané pre ich konceptualizáciu. Mnohé veci ako napríklad pomoc deťom v lepšom porozumení svetu:

-        Podpora a zapojenie samostatne mobilných a samostatne motivovaných pohybov

-        Podpora pri získavaní nových a rôznych skúseností

-        Získavanie dotykových a pocitových stratégií

-        Intenzívna verbálna podpora v zručnosti detí, jazykového vzdelávania

-        Projektovanie a vykonávanie úloh, ktoré zlepšujú schopnosti detí

-        Triedenie, popisovanie a pomenovanie objektov

Konceptualizácia – vytváranie pojov

Rozvoj symbolických hier

Poznatky z vývinovej psychológie nám pomôžu odhaliť, ako môže byť vývin nevidiacich detí podporený pomocou dobrých materiálov a kníh.

Rozvoj symbolických hier

Odporúčania pre rodičov nevidiacich detí.

Koncepcia rozvoja nevidiacich detí je správna vtedy, keď im rodičia umožnia v maximálnej možnej miere skúmať ich prirodzené prostredie prostredníctvom pohybu, sluchu, dotyku.

Odporúčania pre rodičov nevidiacich detí.

Odporúčania pre rodičov viacnásobne postihnutých detí v kombinácii so zrakovým postihnutím.

Napriek zlej lekárskej diagnóze buďte vždy presvedčení, že sa vaše dieťa môže učiť a vyvíjať.•

Odporúčania pre rodičov viacnásobne postihnutých detí v kombinácii so zrakovým postihnutím.

Odporúčania pre rodičov slabozrakých detí.

Koncepcia rozvoja slabozrakých detí je správna vtedy, keď im rodičia umožnia v maximálnej možnej miere skúmať veci, vidieť ich, počúvať, pohybovať a dotýkať sa v ich prirodzenom prostredí.

Odporúčania pre rodičov slabozrakých detí.

Poznávanie, jazyk a sociálny rozvoj

Základné informácie

Poznávanie, jazyk a sociálny rozvoj

Mangold Braille Program: Tactile Perception and Braille Letter Recognition

The Mangold Braille Program for tactile recognition consists of two training levels. The first level intends to train the tactile perception and the recognition of symbols, surfaces and geometric shapes to a child. The second level of the program is focusing on teaching children in the use of the Braille alphabet.

Mangold Braille Program: Tactile Perception and Braille Letter Recognition

.