Hledat

Hledat

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídáza použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

COMENIUS Logo

You are here: comenius-eveil.eu / Other books
.

The Pfeifi-books

The teacher for early intervention Annette Strack of the pedagogical early intervention center of Evangelischer Regionalverband Frankfurt developed the Pfeifi-books. They are adressed mainly to blind pre-school children, but also to sighted. They improve activities, tactile strategies and concept development and first of all they make a lot of fun to the children.

 

All of the books you can easily build on your own.

 

Find more information in the following articles.

 

Copyright:

Textes and ideas:

Annette Strack, Pädagogische Frühförderung für blinde und sehbehinderte Kinder, Diakonisches Werk für Frankfurt am Main des Evangelischen Regionalverbandes

Photos: Alexander Sell

 

 .