Hledat

Hledat

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídáza použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

COMENIUS Logo

You are here: comenius-eveil.eu / About EVEIL
.

Na Slovensku vytvořili tři praconí sešity pro taktilní vzdělávání nevidomých dětí.

Slovenský taktilní program se skládal ze tří pracovních sešitů. Obrázky jsou tištěny na fólii. Každý díl má metodickou příručku, která je průvodcem jak pro rodiče, tak pro učitele jak pracovat s těmito materiály. Všechny knihy jsou založeny na autorově osobní zkušenosti. Knihy mohou být rovněž použity pro práci s dětmi s kombinovaných postižením.

Na Slovensku vytvořili tři praconí sešity pro taktilní vzdělávání nevidomých dětí.

 

Knihy pro rozvoj tyflografie "Cvicebnica z tyflografiky"

 

Slovenský taktilní program se skládal ze tří pracovních sešitů. Obrázky jsou tištěny na fólii. Každý díl má metodickou příručku, která je průvodcem jak pro rodiče, tak pro učitele jak pracovat s těmito materiály. Všechny knihy jsou založeny na autorově osobní zkušenosti. Knihy mohou být rovněž použity pro práci s dětmi s kombinovaných postižením.

 

Sešit – díl 1. - od Šarloty Múdré

 

Tento díl je součástí přípravné fáze nevidomých dětí na čtení textu a rozlišování obrázků. Cvičení trénují děti, aby

 

- následovaly taktilní linky

Cvivebnica tyflografiky-vol 1-page 11Cvivebnica tyflografiky-vol 1-page 2

 

 

 

 

 

 

 

 

-  zkoumaly a orientovaly se na stránce

Cvivebnica tyflografiky-vol 1-page 22Cvivebnica tyflografiky-vol 1-page 4

 

 

 

 

 

 

 

 

- rozlišovaly smět šipek a ostatních linek

Cvivebnica tyflografiky-vol 1-page 3Cvivebnica tyflografiky-vol 1-page 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sešit – díl 2. - od Evy Halásové

 

Navazuje na předchozí díl a trénuje děti, aby

 

-  rozlišovaly různé povrchy

Cvivebnica tyflografiky-vol 3-page 1

 

 

 

 

 

 

 

 

-  znaly geometrické tvary

Cvivebnica tyflografiky-vol 2-page 4

 

 

 

 

 

 

 

-  rozlišovaly mezi různými a stejnými tvary

Cvivebnica tyflografiky-vol 2-page 3

 

 

 

 

 

 

 

-  používaly geometrické tvary jako prvky dalších různých obrázků

Cvivebnica tyflografiky-vol 2-page 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sešit – díl 3. - od Viery Kamenické

 

Tento díl si klade za cíl připravit nevidomé děti na kresbu obrázků sledujíce čáry na fólii. Trénuje děti, aby věděly

 

-  z jakých jednoduchých prvků se skládají obrázky

Cvivebnica tyflografiky-vol 3-page 5

 

 

 

 

 

 

 

 

-  jak umístit viditelné prvky na pracovní plochu

Cvivebnica tyflografiky-vol 3-page 1

 

 

 

 

 

 

 

 

-  jak kombinovat kombinované obrázky na plochu

Cvivebnica tyflografiky-vol 3-page 21Cvivebnica tyflografiky-vol 3-page 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý obrázek je v knize dvakrát. První strana zobrazuje obrázky vystouplými taktilními linkami a na druhém jsou linky vnořeny. Dítě může cítit čáry na první straně jako vzor a může je následovat tužkou na straně druhé. Kresby začínají  od jednoduchých čar a tvarů a stránkou od stránky se stávají složitějšími až po obrazy..