Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejtopublikácii (dokumente).

 

COMENIUS Logo

You are here: comenius-eveil.eu / About EVEIL
.

What's eveil?


EVEIL Partneri

Eveil projekt je organizovaný šiestimi európskymi partnermi z Českej republiky, Nemecka, Írska, Rumunska, Slovenska pod vedením FAF z Francúzska.

Tu nájdete prezentácie všetkých prartnerov.

EVEIL Partneri

Tlač

Tlač

Romanian Association of the Blind (RAB)

Romanian Association of the Blind (RAB)
Vatra Luminoasa 108 bis - 021919 Bucharest

Web: www.anvr.ro
Phone: 0040 21 25065 25 - Fax: 0040 21 250 05 19

Responsable for the EVEIL-Project:
RADU SERGIU RUBA - Mail: president@anvr.ro - Phone: 0040 723 318 418

Romanian Association of the Blind (RAB)

National Council of the Blind of Ireland (NCBI)

National Council of the Blind of Ireland (NCBI)
Whitworth Road PV Doyle House - Dublin 9, Ireland
Web: www.ncbi.ie - Mail: info@ncbi.ie
Phone: 00353 1 8307033 - Fax: 00353 1830 7787

Responsable for the EVEIL-Project:
Gordon Dryden - Mail: g.dryden@ncbi.ie - Phone: 0044 7773393158

National Council of the Blind of Ireland (NCBI)

German Federation of the Blind and Partially Sighted

German Federation of the Blind and Partially Sighted

(Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband, DBSV)

 

Rungestrasse 19 - 10179 Berlin - Germany

Phone: 0049-30-285387-24 - Fax: 0049-30-285387-20

Web: www.dbsv.org - Mail. info@dbsv.org

 

Responsable for the EVEIL-Projekt:
Reiner Delgado, Head Social Affairs
Phone: 0049-30-285387-24 - Mail: r.delgado@dbsv.org

German Federation of the Blind and Partially Sighted

Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna (ZŠ pre ŽZPI)

Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna (ZŠ pre ŽZPI)
Námestie Štefana Kluberta 2 - 054 01 Levoča - Slovakia
Web: www. schblind@spisnet.sk - Mail: schblind@spisnet.sk

Phone:   00421/53-45-12-395 - Fax:: 00421/53-45-14-795

Responsable for the EVEIL-Project:

Šarlota Múdra - Mail: sarlota.mudra@stonline.sk - Phone: 00421/905-859-177

Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím internátna (ZŠ pre ŽZPI)

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1 Příspěvková organizace (ZRAK)

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1 Příspěvková organizace (ZRAK)
Havlíčkova 1 - 746 01 Opava - Czek Republic

Web: www.zrak.opava.cz - Mail: spec.zs@zrak.opava.cz
Phone
:   00420/553-622-904 - Fax:: 00420/55-622-904

 

Responsable for the EVEIL-Project:

Kateřina Prchalová, spec.zs@zrak.opava.cz

Phone:   00420/553-622-904 - Fax:: 00420/553-622-904       

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1 Příspěvková organizace (ZRAK)

French Federation of the Blind and Visually Impaired

French Federation of the Blind and Visually Impaired (FAF)

 

Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France
58 avenue Bosquet - 75007 Paris - FRANCE
Web: www.faf.aso.fr

 

Responsable for the EVEIL-Project:
Céline Chabot-Solvignon, Chargée de Développement
Phone: 0033-144429191 - Fax: 0033-688864099
Mail: c.chabot@faf.asso.fr

 

 

Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France

58 avenue Bosquet - 75007 Paris - FRANCE
Phone: (33) (0)1.44.42.91.91  Fax: (33) (0)6 88 86 40 99

Web: www.faf.aso.fr

 

Project coordinator:

Céline CHABOT-SOLVIGNON 

Mail: c.chabot@faf.asso.fr - Phone: 00 33 6 88 86 40 99

FAF

Na Slovensku vytvorili tri pracovné zošity pre taktilné vzdelávanie nevidiacich detí.

Slovenský taktilný program sa skladá z troch pracovných zošitov. Obrázky sú tlačené na fóliu. Každý diel má metodickú príručku, ktorá slúži ako sprievodca jednak pre rodičov, jednak pre učiteľov ako pracovať s týmito materiálmi. Všetky knihy sú založené na autorskej osobnej skúsenosti. Knihy môžu byť zároveň využívané pri práci s deťmi s kombinovaným postihnutím.

Na Slovensku vytvorili tri pracovné zošity pre taktilné vzdelávanie nevidiacich detí.

.