Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejtopublikácii (dokumente).

 

COMENIUS Logo

.

EVEIL noviny 05

Hlavné témy Eveil konferencie v Dubline v Októbri 2012

 

Na stiahnutie PDF

 

or read as text:alebo na čítanie ako text:

 

EVEIL noviny 05

Noviny 04

Workshopy s deťmi na Slovensku

 

Newsletter 04 PDF

 

Or read as text:

Noviny 04

Noviny 03

Prax vo vývoji sluchovej a pred čitateľskej gramotnosti zrakovo postihnutých detí predškolského veku.

 

Noviny 03 as PDF

 

or read as text:

Noviny 03

EVEIL Newsletter 02

download PDF

 

or read as text

EVEIL Newsletter 02

Noviny 01

Download PDF

 

Or read as text

Noviny 01

.