Hledat

Hledat

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídáza použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

COMENIUS Logo

.

EVEIL Newsletter 05

Main topics of the EVEIL conference in Dublin Oktober 2012

 

Download PDF in Čeština

 

Or read as text

EVEIL Newsletter 05

Newsletter 04

Workshopy s dětmi na Slovensku

 

Newsletter 04 PDF

 

Or read as text:

Newsletter 04

Newsletter 03

Zkušenosti s rozvojem poslechových a pre-literárních dovedností u předškolních dětí se zrakovým postižením:

 

Newsletter 03 as PDF

 

or read as text:

Newsletter 03

EVEIL Newsletter 02

Download PDF.

 

or read as text

EVEIL Newsletter 02

Newsletter 01

Download PDF

 

Or read as text

Newsletter 01

.