Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejtopublikácii (dokumente).

 

COMENIUS Logo

You are here: comenius-eveil.eu
.

Podpora rodičov v rozvoji čítania u zrakovo postihnutých detí

Rozhovory so 42 rodičmi z piatich krajín sa ukázali veľmi kreatívne a priniesli hlboké znalosti v oblasti podpory svojich detí v objavovaní ich životného prostredia, v chápaní obrazov a textov, a v rámci prípravy na čítanie.

Na druhej strane rodičov zaujíma potreba ďalšej podpory v oblasti:

-          konceptualizácie

-          podpory vlastnej činnosti skúmať prostredie

-          hodnotenia vizuálnych funkcií

-          budovania a práce s modelmi a taktilnými obrázkami

-          učenia sa využívať Braillove písmo

Podpora rodičov v rozvoji čítania u zrakovo postihnutých detí

Braille

Braille

Konceptualizácia – vytváranie pojov

Pojem koncept je trieda alebo skupina objektov s podobnými charakteristikami. Stavebné koncepty nám pomáhajú pochopiť svet a objavovať nové neznáme veci. Nevidiacich a slabozrakých deti sú napádané pre ich konceptualizáciu. Mnohé veci ako napríklad pomoc deťom v lepšom porozumení svetu:

-        Podpora a zapojenie samostatne mobilných a samostatne motivovaných pohybov

-        Podpora pri získavaní nových a rôznych skúseností

-        Získavanie dotykových a pocitových stratégií

-        Intenzívna verbálna podpora v zručnosti detí, jazykového vzdelávania

-        Projektovanie a vykonávanie úloh, ktoré zlepšujú schopnosti detí

-        Triedenie, popisovanie a pomenovanie objektov

Konceptualizácia – vytváranie pojov

Rozvoj symbolických hier

Poznatky z vývinovej psychológie nám pomôžu odhaliť, ako môže byť vývin nevidiacich detí podporený pomocou dobrých materiálov a kníh.

Rozvoj symbolických hier

Odporúčania pre rodičov nevidiacich detí.

Koncepcia rozvoja nevidiacich detí je správna vtedy, keď im rodičia umožnia v maximálnej možnej miere skúmať ich prirodzené prostredie prostredníctvom pohybu, sluchu, dotyku.

Odporúčania pre rodičov nevidiacich detí.

Odporúčania pre rodičov slabozrakých detí.

Koncepcia rozvoja slabozrakých detí je správna vtedy, keď im rodičia umožnia v maximálnej možnej miere skúmať veci, vidieť ich, počúvať, pohybovať a dotýkať sa v ich prirodzenom prostredí.

Odporúčania pre rodičov slabozrakých detí.

Odporúčania pre rodičov viacnásobne postihnutých detí v kombinácii so zrakovým postihnutím.

Napriek zlej lekárskej diagnóze buďte vždy presvedčení, že sa vaše dieťa môže učiť a vyvíjať.•

Odporúčania pre rodičov viacnásobne postihnutých detí v kombinácii so zrakovým postihnutím.

Good tactile books for children

Here you find a summary of critera, which are important to create well usable images and books for blind and partially sighted children.

Good tactile books for children

Objavovanie sveta s knihami

Objavovanie sveta s knihami

Navrhovanie hmatových kníh pre nevidiace a slabozraké deti a metódy podpory čítania týchto kníh.

Susanne Gudrun Sariyannis, matka dvoch nevidiacich detí, využila svoje skúsenosti z podpory svojich vlastných detí, aby vypracovala koncepciu pre navrhovanie hmatových kníh pre zrakovo postihnuté deti predškolského veku. Neustále vyvíja nové, kreatívne nápady a vyrába nové generácie kníh. Knihy pozostávajú zo štruktúrovaných hmatových obrázkov s mnohými pohyblivými časťami, ktoré môžu byť rozmanité a obsahujú texty v Braillovom písme. Čítané príbehy sú zároveň užitočné pre podporu pojmov.

Navrhovanie hmatových kníh pre nevidiace a slabozraké deti a metódy podpory čítania týchto kníh.

Parents and children discover the three little picks

See here a Video on YouTube

about how you can experience a childrens book with your blind or partially sighted child.

 

Thank you to the Belz Edition for the permission to use the book "Zilli, Billi und Willi" by Elizabeth Shaw for this project.

 

Read here as example how you can use this book with your blind or partially sighted child:


Reports of the parents workshops

There were held workshops for parents and children

 

 

 

 


Poznávanie, jazyk a sociálny rozvoj

Základné informácie

Poznávanie, jazyk a sociálny rozvoj

.