Hledat

Hledat

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídáza použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

COMENIUS Logo

You are here: comenius-eveil.eu
.

Parental support in the development of reading by vision impaired children - Results of Interviews with Parents in Five European Countries

Interviews with 42 parents from five countries showed that those act very creative and with a deep knolledge in the support of their children in discovering their environment, in understanding of images and textes and in preparation to read.

On the other hand they mensioned the need of further support in

 

-        conceptualisation

-        support of selfstimulated movements to investigate the environment

-        assessment of functional vision

-        building of and work with models and tactile images

-        learning to use Braille

Parental support in the development of reading by vision impaired children - Results of Interviews with Parents in Five European Countries

Braille

Braille

Conceptualisation

A term as concept is a class or category of objects with similar characteristics. Building concepts help us to understand the world and to discover new unknown things. Blind and partially sighted children are more challenged in their conceptualisation. Many things as e. g. the following help children in understanding the world better:

 

-        Encouragement and engagement of automotive - and self motivated motions

-        Support in gaining new and various experiences

-        Acquiring of touching and feeling strategies

-        Intensive verbal support in the children’s skill - and language learning process - examples of  Actually learned terms should permanently be available and accessible

-        Designing and execution of tasks which improving children’s ability of

-        categorizing, description and titling of objects

Conceptualisation

Development of symbolic game

Insights from developmental psychology tell us how the development of blind children can be promoted with good materials and books.

Development of symbolic game

Recommendations for parents of blind children

For a good concept development parents should give their blind children access to as much as posible experiences of mooving, listening and touching in their environment.

Recommendations for parents of blind children

Recommendations for Parents of Partially Sighted Children

For a good concept development parents should give their partially sighted children access to as much experiences of mooving, seeing, listening and touching in their environment.

Recommendations for Parents of Partially Sighted Children

Recommendations for Parents of Multiply Handicapped Children with Visual Impairment

For a good concept development parents should give their multiply handicaped children access to as much experiences of mooving, listening and touching in their environment.

Recommendations for Parents of Multiply Handicapped Children with Visual Impairment

Vhodné taktilní knihy pro děti

V rámci mezinárodního projektu Eveil (www.comenius-eveil.eu) podporovaného Evropským programem Koménius, byly shromážděny požadavky pro tvorbu taktilních obrázků a knih pro nevidomé děti a děti se zrakovým postižením. Tyto kritéria nejsou nová, avšak naše snaha spočívala ve vhodné formulaci, aby byla pochopitelná i pro laiky. Základní principy pro předložení jsou pravidla pro tvorbu taktilních knih pro rannou podporu, která byla vyvinuta a ozkoušena v rámci předškolního učebního plánu Sonderpädagogische Beratungsstelle (podpora vzdělávání se speciálními potřebami) der Schloss-Schule Ilvesheim od Michaela Pfeifer, Adalbert Wagner a Inge Ziehmann. Project Eveil podporoval pomocí kurzů pro rodiče tvorbu taktilní knihy pro předškoláky “Ich und meine Familie” („Moje rodina a já”) od Ilvesheim Helpdesk za spolupráce s matkou nevidomého předškoláka Susanne Sariyannis, kde byla aplikovaná zmíněná kritéria při práci rodičů s jejich dětmi. A navíc byla vyhodnocena kritéria pro tvorbu taktilních obrázků příslušné odborné literatury (Lang 2008, Hanke 2006).

Vhodné taktilní knihy pro děti

Discovering the world with books

Discovering the world with books – The ideas were developed for a seminar with parents and children. Based on the example of the book JELLA SCHNIPP SCHNAPP by Rosemarie Künzler-Behncke we demonstrate, how you can use a children's book in order to promote
your child's development in many ways.

Authors: Marina von Thüngen and Reiner Delgado

 

 

Discovering the world with books

Designing Tactile Books for Blind and Partially Sighted Children and Methods of reading to them promoting Conceptualization


Susanne Gudrun Sariyannis, mother of two blind children, has used her experiences from supporting her own children to develop a concept for designing tactile books for visually impaired preschool children. Constantly developing new, creative ideas, she has made them a new generation of books.

Designing Tactile Books for Blind and Partially Sighted Children and Methods of reading to them promoting Conceptualization

Parents and children discover the three little picks

See here a Video on YouTube

about how you can experience a childrens book with your blind or partially sighted child.

 

Thank you to the Belz Edition for the permission to use the book "Zilli, Billi und Willi" by Elizabeth Shaw for this project.

 

Read here as example how you can use this book with your blind or partially sighted child:


Reports of the parents workshops

There were held workshops for parents and children

 

 

 

 


Cognition, language and social development

Cognition, language and social development - Basic information

Cognition, language and social development

.