Hledat

Hledat

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídáza použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

COMENIUS Logo

You are here: comenius-eveil.eu
.

10 tips to prepare your child to learn to read braille

Find here tips for parents of blind children by Charlotte Cushman from the Perkins School for the Blind: Ten tips to prepare your child to learn to read braille.