Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejtopublikácii (dokumente).

 

COMENIUS Logo

You are here: comenius-eveil.eu
.

Aktivity predškolského čítania pre deti predškolského veku

V prvej fáze projektu, EVEIL partneri zostavujú zoznam aktuálnych aktivít zameraných na predškolské čítanie a robia konceptualizáciu činností v ich krajinách. Môžete tu nájsť prehľad systémov včasného zásahu a praxe v partnerských krajinách, ako aj informácie o jednotlivých projektoch.


10 tips to prepare your child to learn to read braille

Find here tips for parents of blind children by Charlotte Cushman from the Perkins School for the Blind: Ten tips to prepare your child to learn to read braille

10 tips to prepare your child to learn to read braille

The Letter-Friends

 

Here you find the presentation of another action book "The Letter-friends" by Susanne Sariyannis.

 

Here you find the presentation of another action book "The Letter-friends" by Susanne Sariyannis.

 

 

The Letter-Friends

Faustus: Kniha s hmatovými obrázkami pre nevidiace deti

Knihu o Faustovi si môžete ľahko vyrobiť sami a nebude vás to stáť veľa.Kniha sa skladá z mnohých prvkov a motorických cvičení, ktoré prispievajú k rozvoju pojmov u dieťaťa.

Faustus: Kniha s hmatovými obrázkami pre nevidiace deti

Opis vzdelávacej politiky - predškolský systém v každej zo zúčastnených krajín

Opis vzdelávacej politiky - predškolský systém v každej zo zúčastnených krajín a

Opis vzdelávacej politiky - predškolský systém v každej zo zúčastnených krajín

Realizácia workshopov

Počas piatich dvojhodinových workshopov si deti vo veku 4-6 rokov mohli vyskúšať rôzne vnemové experimenty s haptickým skúmaním predmetov v bežnej veľkosti alebo modelov, miniatúr predmetov a vecí menovaných v príbehu.

Realizácia workshopov

Hmatový smer v Braille

Systém bol vytvorený doktorom Markusom Langom z Pedagogickej Univerzity v Heidelbergu s cieľom zlepšovať haptické zručnosti a budovať povedomie o písme.

Hmatový smer v Braille

The Pfeifi-books

The teacher for early intervention Annette Strack of the pedagogical early intervention center of Evangelischer Regionalverband Frankfurt developed the Pfeifi-books. They are adressed mainly to blind pre-school children, but also to sighted. They improve activities, tactile strategies and concept development and first of all they make a lot of fun to the children.

The Pfeifi-books

Tactile books for blind children: The concept of the Pfeifi-books

Here you find the theoretical background of how should tactile books for blind and partially sighted children should be and how you can produce such books easily on your own.

Tactile books for blind children: The concept of the Pfeifi-books

Pfeifi 1: What Pfeifi discovers under the carpet

Pfeifi 1: What Pfeifi discovers under the carpet

Pfeifi 2: What is gone, is gone

Pfeifi 2: What is gone, is gone

Pfeifi 3: Pfeifi sings

Pfeifi 3: Pfeifi sings

Pfeifi 4: Pfeifi Allcounter and Korkus Neverfull

Pfeifi 4: Pfeifi Allcounter and Korkus Neverfull

Pfeifi 5: „Five little things“

Pfeifi 5: „Five little things“

Mangold Braille Program: Tactile Perception and Braille Letter Recognition

The Mangold Braille Program for tactile recognition consists of two training levels. The first level intends to train the tactile perception and the recognition of symbols, surfaces and geometric shapes to a child. The second level of the program is focusing on teaching children in the use of the Braille alphabet.

Mangold Braille Program: Tactile Perception and Braille Letter Recognition

Na Slovensku vytvorili tri pracovné zošity pre taktilné vzdelávanie nevidiacich detí.

Slovenský taktilný program sa skladá z troch pracovných zošitov. Obrázky sú tlačené na fóliu. Každý diel má metodickú príručku, ktorá slúži ako sprievodca jednak pre rodičov, jednak pre učiteľov ako pracovať s týmito materiálmi. Všetky knihy sú založené na autorskej osobnej skúsenosti. Knihy môžu byť zároveň využívané pri práci s deťmi s kombinovaným postihnutím.

Na Slovensku vytvorili tri pracovné zošity pre taktilné vzdelávanie nevidiacich detí.

.