Hledat

Hledat

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídáza použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

COMENIUS Logo

You are here: comenius-eveil.eu
.

Předčtenářské aktivity pro předškolní

děti V první fázi projetku partneři Eveilu sestaví seznam běžných předčtenářských a konceptualizačních aktivit ve svých zemích. Zde můžete najít přehled systémů rané intervence a předčtenářských zkušeností v partnerských zemích a také informace o individuálních projektech.


10 tips to prepare your child to learn to read braille

10 tips to prepare your child to learn to read braille

The letter-Friends

 

Here you find the presentation of another action book "The Letter-friends" by Susanne Sariyannis.

 

 

The letter-Friends

Faustus-a tactile picture-book for blind children

The book with the imp Faustus can easily be made yourself and doesn't cost much.

It comprises many elements for the child's development of terms as well as for motor exercises.

Faustus-a tactile picture-book for blind children

Popis vzdělávacího systému každé země

Popis vzdělávacího systému každé země (včetně předškolního vzdělávání), Curikulum předškolního vzdělávání

Popis vzdělávacího systému každé země

Realizace workshopu

Během pěti dvouhodinových workshopů si děti ve věku 4 až 6 let mohly vyzkoušet různé doplňující vjemové experimenty s haptickým zkoumáním v běžné velikosti a / nebo modelu či miniatury předmětů a věcí vyjmenovaných v průběhu workshopu.

Realizace workshopu

Tactile Street of Braille

The system created by Dr. Markus Lang from the Pedagogical University of Heidelberg aims on the grouth of haptic skills and building of awareness of sculpture.

Tactile Street of Braille

The Pfeifi-books

The teacher for early intervention Annette Strack of the pedagogical early intervention center of Evangelischer Regionalverband Frankfurt developed the Pfeifi-books. They are adressed mainly to blind pre-school children, but also to sighted. They improve activities, tactile strategies and concept development and first of all they make a lot of fun to the children.

The Pfeifi-books

Tactile books for blind children: The concept of the Pfeifi-books

Here you find the theoretical background of how should tactile books for blind and partially sighted children should be and how you can produce such books easily on your own.

Tactile books for blind children: The concept of the Pfeifi-books

Pfeifi 1: What Pfeifi discovers under the carpet

Pfeifi 1: What Pfeifi discovers under the carpet

Pfeifi 2: What is gone, is gone

Pfeifi 2: What is gone, is gone

Pfeifi 3: Pfeifi sings

Pfeifi 3: Pfeifi sings

Pfeifi 4: Pfeifi Allcounter and Korkus Neverfull

Pfeifi 4: Pfeifi Allcounter and Korkus Neverfull

Pfeifi 5: „Five little things“

Pfeifi 5: „Five little things“

Mangold Braille Program: Tactile Perception and Braille Letter Recognition

The Mangold Braille Program for tactile recognition consists of two training levels. The first level intends to train the tactile perception and the recognition of symbols, surfaces and geometric shapes to a child. The second level of the program is focusing on teaching children in the use of the Braille alphabet.

Mangold Braille Program: Tactile Perception and Braille Letter Recognition

Na Slovensku vytvořili tři praconí sešity pro taktilní vzdělávání nevidomých dětí.

Slovenský taktilní program se skládal ze tří pracovních sešitů. Obrázky jsou tištěny na fólii. Každý díl má metodickou příručku, která je průvodcem jak pro rodiče, tak pro učitele jak pracovat s těmito materiály. Všechny knihy jsou založeny na autorově osobní zkušenosti. Knihy mohou být rovněž použity pro práci s dětmi s kombinovaných postižením.

Na Slovensku vytvořili tři praconí sešity pro taktilní vzdělávání nevidomých dětí.

.