Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejtopublikácii (dokumente).

 

COMENIUS Logo

You are here: comenius-eveil.eu
.

Tlač

EVEIL-Projekt je organizovaný šiestimi EVEIL-Partnermi.

 

Vedúci partner je:

 

Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France (FAF)

58 avenue Bosquet - 75007 Paris - FRANCE

Phone: (0033) (0)1.44.42.91.91  Fax: (0033) (0)6 88 86 40 99

 

Koordinátorom projektu je Céline Chabot

 

Zodpovedný za obsah webových stránok EVEIL

German Federation of the Blind and Partially Sighted

Rungestrasse 19 – 10179 Berlin – Germany

Phone: (0049) 30-285387-24 – Fax: (0049) 30-285387-20

 e

Webmaster: Reiner Delgado

 

Mail na EVEIL projekt: info@comenius-eveil.eu.