Hledat

Hledat

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídáza použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

COMENIUS Logo

You are here: comenius-eveil.eu
.

Vytisknout

The EVEIL-Project is organized by the six EVEIL-Partners.

 

The leading partner is:

 

Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France (FAF)

58 avenue Bosquet - 75007 Paris - FRANCE

Phone: (0033) (0)1.44.42.91.91  Fax: (0033) (0)6 88 86 40 99

 

The projekt coordinator is Céline Chabot

 

Responsible fort he Content of the EVEIL-Website

German Federation of the Blind and Partially Sighted

Rungestrasse 19 – 10179 Berlin – Germany

Phone: (0049) 30-285387-24 – Fax: (0049) 30-285387-20

 

Webmaster: Reiner Delgado.