Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejtopublikácii (dokumente).

 

COMENIUS Logo

You are here: comenius-eveil.eu
.

Vitajte na stránkach EVEIL projektu

 

EVEIL - Inovácie pedagogických prístupov pre raný vývoj zrakovo postihnutých detí zahŕňajúci ich rodičov

 

Eveil projekt pracuje na ranom vývoji nevidiacich a slabozrakých detí v oblasti predškolského čítania.

Hlavnými témami projektu sú:

 

-       Zber a dokumentácia skúseností v oblasti predškolského čítania

-       Tvorba a hodnotenie dielní pre deti založených na objavovaní príbehov spojeným s jazykovými činnosťami, hmatovým prieskumom a cvičeniami na rozpoznávanie

-       Tvorba a hodnotenie seminárov pre rodičov nevidiacich detí metódou čítania kníh so svojimi deťmi

-       Vytvorenie internetovej platformy ako medzinárodnej siete pre ranú intervenciu nevidiacich a slabozrakých detí  

 


.