Hledat

Hledat

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.Za obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídáza použití informací, jež jsou jejich obsahem.

 

COMENIUS Logo

You are here: comenius-eveil.eu
.

Vítejte na stránkách projektu Eveil

 

Eveil – inovativní pedagogické přístupy pro raný rozvoj dětí se zrakovým postižením zahrnující i jejich rodiče Projekt Eveil se zabývá raným rozvojem nevidomých a slabozrakých dětí z hlediska předčtenářského období.

 

Hlavní témata projektu jsou následující:

 

Sběr a dokumentace zážitků během předčtenářského období

-        Vytváření a hodnocení workshopů pro děti zaměřené na objevování příběhů v souvislosti s jazykovými aktivitami a haptickým zkoumáním a rozpoznávacími cvičeními

-        Vytváření a hodnocení workshopů pro rodiče nevidomých dětí zaměřené na metody čtení knih se svými dětmi

- Výtváření internetové platformy jako mezinárodní sítě rané intervence pro nevidomé a slabozraké děti  

 


.